V četrtek, 20. 4. 2023, smo se s šestimi učenci udeležili 5. DRŽAVNEGA DEBATNEGA SREČANJA UČENCEV OŠPP:

– »USTAVI MISEL, POVEJ NAGLAS«

Srečanje je organizirala II. OŠ Žalec. Začetek srečanja je potekal v glasbeni šoli, delo v delavnicah pa smo izvedli kar na njihovi šoli.

Letošnja tema debatnih srečanje je bila:

RECI DA – PROSTEMU ČASU, RECI STOP – NASILJU

Debate so potekale v štirih tematskih sklopih:

1. MEDVRSTNIŠKO NASILJE

2. KAKO UKREPAM V PRIMERU NASILJA

3. SPLETNO NASILJE

4. PROSTI ČAS

Z učenci smo se udeležili delavnice o medvrstniškem nasilju. V skupnem zaključku smo si izmenjali spoznanja, mnenja, izkušnje in izbrali temo šolskega parlamenta za naslednje šolsko leto.

Mentorica šolskega parlamenta

Valentina Šipec