clockOsnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom – VIZ III. OŠ Rogaška Slatina

Šolski zvonec za učence PPNIS – matična šola

Šolska ura Čas (od…do)
1. ura 8.20 – 9.05
malica 9.05 – 9.20
2. ura 9.20 – 10.05
3. ura 10.10 – 10.55
4. ura 10.55 – 11.40
kosilo 11.40 – 11.55
5. ura 11.55 – 12.40
6. ura 12.45 – 13.30
7. ura 13.30 – 14.15

Osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom – dislocirana enota v Podčetrtku:

Šolska ura Čas(od…do)
0. ura 730–815
1. ura 820–905
2. ura 910–955
malica 955–1015
3. ura 1015–1100
4. ura 1105–1150
5. ura 1155–1240
kosilo 1240 – 1300
6. ura 1300–1345
7. ura 1350–1435

Posebni program vzgoje in izobraževanja:

Šolska ura Čas(od…do)
1. ura 800–900
malica 905–1025
2. ura 900–1000
3. ura 1000–1100
4. ura 1100–1200
kosilo
1140–1210
5. ura 1200–1300
6. ura 1300–1400

Oddelek podaljšanega bivanja:

Šolska ura Čas(od…do)
1. ura 1240–1330
2. ura 1330–1420
3. ura 1420–1510

Pouk poteka v dopoldanskem času.