• Stroksolarovni delavci šole
Ravnateljica Apolonija Kunštek
Svetovalni delavki

Gabrijela Ploj Zavšek

Tjaša Kos Strašek

Knjižničarke

Valentina Šipec

Jasmina Š. Mijatovič

Simona Sajko

Tjaša Kos Strašek

Računalničarka Sanja Žgajner
Učitelji

Ana Antlej

Nataša Jokan

Melita Radmanović

Jerneja Borovnik

Tatjana Strgar Kodrič

Sanja Žgajner

Jasmina Baroš Krumpak

Simona  Sajko

Tjaša Kos Strašek

Tjaša Nunčič

Maruša Kolar

Tina Dragovan

Darija Kladnik

Martin Pobežin

Valentina Šipec

Jasmina Šket Mijatovič

Polona Matijević

Anja Pristovnik

Nina Tanko

Maja Žerak

Barbara Polajžer

Blažka Ulčnik (porodniška)

Urška Šipec (porodniška)

  •  Razredniki
Razredništvo Ime in priimek
1.a, 2. a, 3. a razred Kristina Krivec
4. a, 5. a razred Simona Sajko
6. a, 9. a razred Martin Pobežin
7. a razred Anja Pristovnik
8. a razred Tatjana S. Kodrič

3., 5. b razred

6., 8. b razred

Nataša Jokan

Maja Žerak

OVI I., II., III. a, IV. a stopnja Jasmina B. Krumpak
OVI III. b, IV. b, V., VI. stopnja Melita Radmanović
  • Ostali delavci šole
Delo Ime in priimek
tajnica Brigita Hauptman
čistilke

Ajda Poš

Brankica Aleksić

čistilka, kuharica Lidija Sovič
hišnik Dani Šket
varuhinja, kuharica Sandra Domadenik
varuhinja – negovalka Jasmina Perko
spremljevalka
Mojca Kos Šturbej