pravljica

Dejavnost Razred Čas izvajanja Mentor
Pravljične urice 4. b, 5. b in 7. b

Ponedeljek

1350–1335

Natalija Skale
ŠŠD – dečki

Nogomet – mlajši –  7., 8. r

Nogomet starejši –

9. r

Petek

1245–1330

Sreda

1330–1415

Martin Pobežin
Šport za sprostitev 2. a, 3. a

Ponedeljek

1245–1330

Melita Radmanović
Specialna olimpiada

OVI III., IV. a stopnja

OVI IV. b, V., VI. stopnja

Torek

1400–1445

Sreda

1400–1445

Melita Radmanović
Govorimo po angleško     6. a

Sreda

730–815

Martin Pobežin
Skupaj se igramo in ustvarjamo  OVI II., III., IV. stopnja

Torek

715–800

Anja Pristovnik
Desetprstno tipkanje 9.a

Torek

730–800

Jasmina B. Krumpak
Vse kulture sveta

6. a

 

Četrtek

1245–1330

Sara Krumpak
Joga  6. a

Ponedeljek

1415–1500

Melita Radmanović

 

PEVSKI ZBOR

(v okviru učne obveznosti učitelja)

Dislocirana enota Špela Führer
Matična šola Sara Krumpak