Šolska svetovalna delavka Gabrijela Ploj Zavšek izvaja svetovalne pogovore z učenci, njihovimi starši in učitelji. Načrtuje, koordinira in izvaja vpis ter sprejem učencev, ki se na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vključijo v naš program. Vključuje se v iskanje možnih oblik podpore in pomoči družinam v socialno-ekonomski stiski. Z učitelji sodeluje pri spremljanju učnega in osebnostnega napredka učencev ter opravlja poklicno svetovanje, pri katerem učencem individualno svetuje, jih seznanja z možnostmi izobraževanja po zaključku 9. razreda in drugimi novostmi poklicnega usmerjanja.

 

Poklicno usmerjanje

Izbira srednje šole je pomembna odločitev vsakega osnovnošolca, zato jim šolska svetovalna delavka pri tem pomaga in svetuje. Za pogovor in informiranje je na voljo učencem in njihovim staršem ali skrbnikom skozi celo šolsko leto.

 

Sodelovanje s starši

Svetovalna delavkaDatumVsebina
Gabrijela Ploj Zavšek19. 9. 2022 in
8. 12. 2022 (9. razred)
Nacionalno preverjanje znanja in poklicno usmerjanje
9. 2. 2023Predavanje za starše: “Vzeti si čas za svojega otroka”
skozi celotno šolsko leto (po potrebi)Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Spremljanje novosti šolskega programa in sodelovanje z zunanjimi institucijami, kot so Center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo, Ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo idr.

Kontakt:

 

Spletne povezave za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami:

 

Novost na področju zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami:

 

Spletne povezave za področje poklicne orientacije: