V šolskem letu 2023/2024 bomo izvajali in sodelovali v naslednjih projektih:

 • »Šolska shema EU« – projekt razdeljevanja sadja in zelenjave, ki ga sofinancira EU.
  Spremljale ga bodo raznovrstne izobraževalne in promocijske aktivnosti – mentorica
  Gabrijela Ploj Zavšek;
 • S–Team: Socialna vključenost s pomočjo živali – Erasmus+ projekt, projektni tim:
  Apolonija Kunštek, Tanja Toplišek, Tatjana Strgar Kodrič, Gabrijela Ploj Zavšek,
  Melita Radmanović, Anja Pristovnik;
 • Specialna olimpiada – mentorici Melita Radmanović, Irena Virant Krajnc
 • Pasavček – koordinatorica Maja Žerak
 • Gozdna šola – koordinatorica Tjaša Kos Strašek;
 • Projekti, povezani s policijo in gasilskim domom – mentorici Jasmina Baroš
  Krumpak in Jerneja Borovnik;
 • Rastem s knjigo – nacionalni projekt – MVI – koordinatorica Polona Matijević,
  mentor Martin Pobežin;
 • Bralna značka  – mentorica Jasmina Šket Mijatovič
 • “Lions quest” krepitev socialnih in čustvenih veščin, pilotni projekt – projektni tim:
  Gabrijela Ploj Zavšek, Jasmina Baroš Krumpak, Maruša Kolar, Tjaša Kos Strašek,
  Sanja Žgajner;
 • VARNO S SONCEM – koordinatorica Jasmina Baroš Krumpak
 • EKO ŠOLA – koordinatorica Maruša Kolar;
 • TEDEN PISANJA Z ROKO – mentorici knjižničarki;
 • NACIONALNA in MEDNARODNA izmenjava knjižnih kazalk – mentorica Jasmina
  Šket Mijatovič;
 • Teden vseživljenjskega učenja – koordinatorica Sanja Žgajner;
 • Zdrava šola – koordinatorica Tjaša Kos Strašek;
 • Mreža Šolski pes – koordinatorici Tatjana Strgar Kodrič in Anja Pristovnik.

 

Glede na to, da razpisi in vabila za sodelovanje pri likovnih, literarnih in drugih natečajih prihajajo skozi celo šolsko leto, se bomo nanje odzivali v okviru interesa in zmožnosti učencev, tako na državni kot lokalni ravni.