V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali in sodelovali v naslednjih projektih:

  •  »Šolska shema EU« – projekt razdeljevanja sadja in zelenjave, ki ga sofinancira EU.Spremljale ga bodo raznovrstne izobraževalne in promocijske aktivnosti – mentorica
    Špela Rožman;
  • Specialna olimpiada – mentorica Melita Radmanović;
  • Pasavček – mentorica Jerneja Borovnik;
  • ENO dan sajenja dreves – koordinatorica Jerneja Borovnik;
  • Projekti, povezani s policijo in gasilskim domom – mentorica Jerneja Borovnik;
  • Rastem s knjigo – nacionalni projekt – MIZŠ – mentorica Tatjana Strgar Kodrič;
  • Bralna značka – mentorica Valentina Šipec;
  • Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela –mentorica Špela Rožman.

 

Glede na to, da razpisi in vabila za sodelovanje pri likovnih, literarnih in drugih natečajih prihajajo skozi celo šolsko leto, se bomo nanje odzivali v okviru interesa in zmožnosti učencev, tako na državni kot lokalni ravni.