Logopedska diagnostika

Na prvem srečanju logoped s pomočjo testiranja otroka na različnih področjih govora in jezika določi, ali gre pri otroku za govorno-jezikovno motnjo in v kakšnem obsegu je le-ta izražena. Staršem lahko predlaga logopedsko svetovanje ali vključitev otroka v logopedsko obravnavo. 

Logopedska obravnava

Logoped na individualnih urah dela neposredno z otrokom. Z uporabo terapevtskih tehnik preko prirejenega didaktičnega materiala za spodbujane komunikacije pri otroku spodbuja govorno-jezikovna področja, na katerih se izraža največji primanjkljaj. Otroka preko lastnega govorno-jezikovnega vzora vodi do uspešnih poizkusov, ki jih nagradi in utrjuje. Sproti spremlja napredek otroka in prilagaja svoje delo.

Logopedsko diagnostiko in obravnavo na šoli izvaja logopedinja Ana Antej, vsak ponedeljek od 7.30 do 13.30.