V letošnjem letu smo se večkrat podali na travnik in gozd. Tam se nismo le sprehajali, temveč tudi učili ali ponovili snov, ki smo se jo naučili pri pouku. V gozdu smo raziskovali kaj vse se tam skriva in odkrili kar nekaj rastlin in živali, ki smo jih med sabo primerjali. S pomočjo nestandardnih merskih enot smo ocenili, katere predmete lahko merimo v centimetrih, decimetrih in metrih. Višino dreves nismo mogli izmeriti, smo pa izmerili obseg debla. Merjenje časa smo ponovili tako, da smo iz kamenčkov izdelali uro in z vejicama, ki sta ponazarjali kazalce, prikazali čas. Znanje poštevanke smo ponovili tako, da smo v gozdu izdelali kartice za spomin z računi poštevanke in se nato spomin tudi igrali.   

Pri sprehajanju in delu v gozdu pa smo se vselej trudili upoštevati gozdni bonton!