IZVAJALCI MSPS ŠOLA ŠT. OTROK ŠT. UR
Darija Kladnik 

OŠ Lesično

OŠ Kozje

OŠ Bistrica ob Sotli

2

7

5

4

13

10

Polona Matijević

OŠ Rogatec

POŠ Dobovec

I. OŠ Rogaška Slatina

OŠ Bistrica ob Sotli

POŠ Kristan Vrh

6

1

1

3

2

10

3

2

5

5

Špela Rožman

OŠ Šmarje pri Jelšah

OŠ Šentvid

POŠ Kristan Vrh

5

1

1

6

1

1

Melita Radmanović II. OŠ Rogaška Slatina 1 1
Valentina Šipec

POŠ Kristan Vrh

OŠ Šmarje pri Jelšah

POŠ Pristava

OŠ Podčetrtek

POŠ Mestinje

2

1

2

1

1

3

2

2

1

1

Urška Šipec

OŠ Šmarje pri Jelšah

POŠ Zibika

OŠ Podčetrtek

9

3

4

18

3

4

Maruša Kolar

OŠ Šmarje pri Jelšah

OŠ Podčetrtek

POŠ Kristan Vrh

2

5

1

4

7

1

Jasmina Baroš Krumpak

OŠ Rogatec

POŠ Donačka

II. OŠ Rogaška Slatina

5

1

1

7

1

1

Jasmina Šket Mijatovič

OŠ Šmarje pri Jelšah

POŠ Kostrivnica

II. OŠ Rogaška Slatina

9

1

6

15

2

8

Blažka Ulčnik

I. OŠ Rogaška Slatina

II. OŠ Rogaška Slatina

2

1

4

3

 Sanja Žgajner

OŠ Šmarje pri Jelšah

POŠ Šentvid

II. OŠ Rogaška Slatina

6

3

1

9

4

1

SKUPAJ   102 162

Specialni pedagogi, defektologi, inkluzivni pedagogi, psiholog in pedagog izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence na osnovnih šolah občin Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah.