Vse učenceprehrana lahko starši v šoli prijavijo na malico in kosilo. Oba obroka se pripravljata na I. OŠ Rogaška Slatina in razdelita v jedilnici naše šole.

SUBVENCIJA

Za subvencioniranje šolske prehrane je pristojen Center za socialno delo (ni potrebno vlagati posebnih vlog, razen če otrok nima otroškega dodatka), starši pa učence v šoli še vedno prijavljajo/odjavljajo na obroke. Šola preko računalniškega sistema dobi vpogled, koliko ima otrok subvencionirano prehrano, na katero je prijavljen.

Starše sproti obveščamo o možnostih in načinih subvencionirane prehrane (glej rubriko Novice in obvestila).

 

CENA PREHRANE

Cena maliceCena kosila
Matična šola Rogaška Slatina1,10 €3,00 €
Dislocirana enota Podčetrtek1,10 €2,75 €

 

RAZDELITEV OBROKOV

Na matični šoli imajo malico vsi učenci po prvi šolski uri, tj. od 9.05 do 9.15, kosilo pa po četrti uri, tj. od 11.40 do 12.00.

V DE Podčetrtek je malica po drugi šolski uri, tj. od 9.55 do 10.15, kosilo pa po peti uri, tj. 12.40 do 13.00.

KULTURA PREHRANJEVANJA

Učitelji in kuhinjsko osebje pomagajo pri učencih razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja. Med letom potekajo različne izobraževalne dejavnosti na temo prehrane (vključene so v vsebine predmetnika, v dneve dejavnosti in interesne dejavnosti), na to tematiko zbiramo mnenja na sestankih šolskega parlamenta in v svetu staršev, ob koncu leta pa izvedemo še vprašalnik za starše.