Preizkus je presejalni pripomoček za ugotavljanje ravni zaznavno-motoričnega razvoja po posameznih področjih slušne in vidne zaznave v povezavi z gibalnimi reakcijami oz. odzivi na slušne ali vidne dražljaje. Preizkus obsega sedem dimenzij zaznavno-motoričnih spretnosti, v katerih je zastopanih 31 različnih zaznavno-motoričnih nalog, ki preverjajo, spodbujajo in ocenjujejo za učno uspešnost pomembna zaznavno-motorična področja delovanja. 

ZMS se lahko uporablja tudi kot korektivno stimulativni razvojni program za področje zaznavne motorike, hkrati pa zbrane naloge služijo kot ideje za izbor vaj. ZMS je lahko tudi kazalnik napredka na deficitarnem področju.

Vir: https://www.center-pds.si/Katalogtestov