Projekt: “Znanje za digitalne kompetence”

V mesecu marcu smo na VIZ III. OŠ Rogaška Slatina začeli z izvedbo projekta Znanje za digitalne kompetence, kjer je vključenih 10 učencev s PP. Izvedbo projekta oziroma delavnice, v okviru Programa usposabljanja otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

V mesecu marcu smo izvedli prvo srečanje, 5. 3., ter 3 delavnice: 6. 3., 13. 3. in 20. 3. 2024.

Predvideni datumi izvedbe v mesecu aprilu: 3., 4., 17., 24. in 25. april (prilagajanje v primeru dnevov dejavnosti, odsotnosti učencev).

Predvideni datumi izvedbe v mesecu maju: 7., 8.,15. in 22. 5. 2024.

Uvodno srečanje, 5. 3. 2024

Na uvodnem srečanju sva predstavili projekt, način in potek dela ter preverjanje poznavanja ključnih deležnikov potrebnih za sodelovanje (vpis v elektronsko pošto, poznavanje programov za ustvarjanje digitalnih vsebin, poznavanje Slikarja ipd.) Učenci so si na računalnikih ustvarili mapo Ime Priimek_krepitev digitalnih kompetenc. Prav tako so dobili podatke za dostop do šolske spletne pošte. Skupaj smo ponovili postopek prijave v elektronsko pošto, kar nam je vzelo veliko časa. Učenci so odprli program Slikar in se vpisali v Canvo.

Klučni elementi digitalnih kompetenc so: brskanje po spletu, iskanje in filtriranje podatkov, informacij ter digitalnih vsebin; upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami; izmenjava informacij in vsebin prek digitalnih tehnologij; sodelovanje prek digitalnih tehnologij; spletni bonton; razvoj digitalnih vsebin in kreativna uporaba digitalnih tehnologij.

1. delavnica, 6. 3. 2024: Bonton, varna raba interneta, varna raba spletne pošte

Srečanje smo pričeli s predstavitvijo na temo spletnega bontona in ogledom kratkega video. Kljub začetni zadržanosti učencev se je tekom predstavitve vzdušje spremenilo v sproščeno debato, kjer so si izmenjali svoje izkušnje in poznavanje spletnega obnašanja. Učenci se precej aktivni uporabniki družabnih omrežij.

2. delavnica, 13. 3. 2024: Uporaba šolske elektronske pošte, izmenjava informacij in vsebin prek digitalnih vsebin

Učenci so se prijavili v šolsko spletno pošto. Do elektronske pošte lahko dostopajo prek spletnega vmesnika ali prek izbranega e-poštnega odjemalca. Seznanili so se z možnostmi vpisa (z geslom oz. z AAI računom). V vmesniku za spletno pošto so si nastavili identiteto – torej so si določili, kateri elektronski naslov se bo prikazoval. Izbrali smo naslov z domeno naše šole. Pri vpisu imajo kar nekaj težav, vendar je vsem uspelo. Vsak učenec je izbranemu sošolcu poslal pozdravno elektronsko sporočilo. Spoznali so se s termini: prejeto, poslano, osnutki, priponka, prenesi.

3. delavnica, 20. 3. 2024: Spletna pošta (prejemanje in shranjevanje priponk, pošiljanje priponk); Slikar – urejanje slike po navodilih

Učenci so odprli spletno pošto in med prejetimi sporočili sta jih pričakali 2. nalogi. Njihova prva naloga je bila, da so si prenesli priponke (sliko) na računalnik in jo uredili po navodilih. V drugem elektronskem sporočilu so prejeli več slik na temo materinski dan. Izbrali so so si sliko po želji in jo uredili v Slikarju. Ugotovili smo, da imajo učenci precej težav s samim prenosom slike. Torej, najti sliko med prenosi oz. shranjevanje priponke v mape učencev, ki so si jo že predhodno ustvarili.

4. delavnica, 3. 4. 2024: Uvod v Canvo (vpis, možnosti ustvarjanja digitalnih vsebin)

5. in 6. delavnica: 4. in 17. 4. 2024: Canva (ustvarjanje skupne predstavitve)

Učenci v Canvi ustvarjajo skupno predstavitev naše šole VIZ III. OŠ Rogaška Slatina.

7. delavnica: 24. 5. 2024: Predstavitev znane osebe – video v Canvi (načrtujemo)

Mentorica in asistentka: Sanja Žgajner in Jasmina Šket Mijatovič