RazredRazrednikDatumVsebina
1. a
2. a
3. a
Kristina Krivec18. 9. 2023• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
Hišnega reda, Vzgojnega načrta
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi
• Izvolitev predstavnika sveta staršev za Svet
staršev
15. 2. 2024• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Učno-vzgojni rezultati in evalvacija dela ob koncu
1. ocenjevalnega obdobja
• Individualni razgovori
• Razno
20. 5. 2024• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija dela ob zaključku šolskega leta in
načrti za novo šolsko leto
• Razno
4. a
5. a
Maja Žerak18. 9. 2023

• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
Hišnega reda, Vzgojnega načrta
• Predstavitev razrednih pravil
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi
• Izvolitev predstavnika sveta staršev za Svet
staršev
15. 2. 2024• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Učno-vzgojni rezultati in evalvacija dela ob koncu
1. ocenjevalnega obdobja
• Individualni razgovori
• Razno
20. 5. 2024• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu 2.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
6. a, 7. aMartin Pobežin18. 9. 2023• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. prof.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
predstavitev Hišnega reda šole in predstavitev
Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ III. OŠ
Rogaška Slatina
• Predstavitev plana pisnih in ustnih ocenjevanj
znanja
• Sodelovanje starši – šola
• Razno
15. 2. 2024• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Evalvacija vzgojne problematike ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
20. 5. 2024• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu 2.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
8. aAnja Pristovnik18. 9. 2023• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
predstavitev Hišnega reda šole in predstavitev
Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ III. OŠ
Rogaška Slatina
• Predstavitev plana pisnih in ustnih ocenjevanj
znanja
• Sodelovanje starši – šola
• Razno
15. 2. 2024• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana Strgar
Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Evalvacija vzgojne problematike ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
20. 5. 2024• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu 2.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
9. a
Tatjana Strgar Kodrič18. 9. 2023• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Predstavitev Letnega delovnega načrta
• Predstavitev Hišnega reda šole, predstavitev
Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ III. OŠ
Rogaška Slatina
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi
znanja
• Predstavitev NPZ
• Razno
14. 12. 2023• Poklicno usmerjanje (Gabrijela Ploj Zavšek)
• Učno-vzgojna problematika
• Razno
15. 2. 2024

• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana Strgar
Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in učno-vzgojna
problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega
obdobja
• Razn
2.b + 4. b + 5. b
Dislocirana enota
Podčetrtek

Blažka Ulčnik18. 9. 2023• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
predstavitev Hišnega reda šole in predstavitev
Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ III. OŠ
Rogaška Slatina
• Predstavitev plana pisnih in ustnih ocenjevanj
znanja
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi
znanja
• Sodelovanje starši – šola
• Razno (prehrana, športna oprema, plavalni
tečaj...)
15. 2. 2024• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Evalvacija vzgojne problematike ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
20. 5. 2024• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu 2.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
6. b + 7. b + 9. b
dislocirana enota
Podčetrtek

Polona Matijević18. 9.
2023
(vsi)
• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos
Strašek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev Letnega delovnega načrta
šole, predstavitev Hišnega reda šole in
predstavitev Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ
III. OŠ Rogaška Slatina
• Predstavitev plana pisnih in ustnih
ocenjevanj znanja
• Sodelovanje starši – šola
• Razno (prehrana, športna oprema,..)
14. 12.
2023
(9. b)

15. 2.
2024
(vsi)
• Poklicno usmerjanje, Gabrijela Ploj Zavšek,
mag. psih.
• Učno-vzgojna problematika
• Razno


• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag.
prof.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Evalvacija vzgojne problematike ob koncu
1. ocenjevalnega obdobja
• Razno
20. 5.
2024
(6. b, 7. b)
• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob
koncu 2. ocenjevalnega obdobja
• Razno
OVI 1
Simona Sajko18. 9. 2023
• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev projekta Specialna olimpiada
Slovenije (Melita Radmanović, prof. in Irena
Virant Krajnc, prof.)
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
Hišnega reda šole in Vzgojenega načrta šole za
šolsko leto 2023/2024
• Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
• Komunikacija starši – šola
• Razno
15. 2. 2024• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija napredka učencev ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Vzgojna problematika ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
20. 5. 2024• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu
2. ocenjevalnega obdobja
• Razno
OVI 2
Irena Virant Krajnc18. 9. 2023
• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev projekta Specialna olimpiada
Slovenije (Melita Radmanović, prof. in Irena
Virant Krajnc, prof.)
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
Hišnega reda šole in Vzgojenega načrta šole za
šolsko leto 2023/2024
• Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
• Komunikacija starši – šola
• Razno
15. 2. 2024• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag.
prof.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija prve polovice šolskega leta
(izvedene dejavnosti in projekti)
• Vzgojna problematika ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja
• Razno
20. 5. 2024• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu
2. ocenjevalnega obdobja
• Razno
OVI 2
Melita Radmanović18. 9. 2023
• Pozdrav in pregled prisotnosti
• Predavanje »Pomen rutine«, Tjaša Kos Strašek,
mag. psih.
• Predstavitev projekta Specialna olimpiada
Slovenije (Melita Radmanović, prof. in Irena
Virant Krajnc, prof.)
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole,
Hišnega reda šole in Vzgojenega načrta šole za
šolsko leto 2023/2024
• Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
• Razno (prehrana, šola v naravi, prednostni cilji)
15. 2. 2024• Pozdrav in pregled prisotnosti
• Predavanje “Terapevtski pes v šoli”, Tatjana
Strgar Kodrič, prof. in Anja Pristovnik, mag. prof.
• Evalvacija napredka učencev ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobju
• Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega
obdobja
• Šola v naravi
• Razno
20. 5. 2024• Pozdrav in pregled prisotnosti
• Predavanje »Pomen družinskih odnosov«,
Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija napredka učencev ob koncu 2.
ocenjevalnega obdobju
• Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega
obdobja
• Šola v naravi
• Razno

NEKAJ

NEKAJ

Svetovalni delavkiDatumVsebina
Gabrijela Ploj Zavšek7. 5. , 9. 5. in 13. 5. 2024 (9. razred)
Nacionalno preverjanje znanja in poklicno usmerjanje
20. 5. 2024Predavanje za starše: “Pomen družinskih odnosov”
skozi celotno šolsko leto (po potrebi)Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda
Tjaša Kos Strašek18. 9. 2023Predavanje za starše: ''Pomen rutine''
skozi celotno šolsko leto (po potrebi)Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda