Razred Nosilec Vsebina Datum
 2. a + 3. a
Valentina Šipec
 • Predstavitev letnega delovnega načrta šole
 • Izvolitev predstavnika sveta staršev za Svet staršev
 • Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjena okužbe COVID 19
 • Razno
15. 9. 2021
 • Učno-vzgojni rezultati in evalvacija dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Individualni razgovori
 • Razno
5. 2. 2022
 • Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu
 • Pregled nerealiziranih aktivnosti
 • Evalvacija dela ob zaključku šolskega  leta in načrti za novo šolsko leto
 • Razno
25. 5. 2022
4. a + 5. a Blažka Ulčnik
 • Predstavitev letnega delovnega načrta šole
 • Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
 • Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID 19
 • Sodelovanje šola – starši
 • Razno
16. 9. 2021
 • Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Evalvacija vzgojne problematike ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Razno
3. 2. 2022
 • Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu
 • Pregled nerealiziranih aktivnosti
 • Razno
23. 5. 2022
6. a  Anja Pristovnik
 • Predstavitev letnega delovnega načrta šole
 • Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
 • Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID 19
 • Sodelovanje šola-starši
 • Šola v naravi – napoved
 • Razno (prehrana …)
15. 9. 2021
 • Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Evalvacija vzgojne problematike ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Šola v naravi (predstavitev, finančni plan)
 • Razno
5. 2. 2022
 • Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu
 • Pregled nerealiziranih aktivnosti
 • Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
 • Šola v naravi (podrobne informacije)
 • Razno
25. 5. 2022
8. a+ 9. a
Tatjana Strgar Kodrič
 • Predstavitev LDN
 • Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
 • Komunikacija šola-starši
 • Predstavitev šolskega pravilnika za preprečevanje širjenja COVID-19
20. 9. 2021
 • Učno-vzgojni rezultati in evalvacija dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Šola v naravi
10. 2. 2022
 • Evalvacija dela ob zaključku šolskega leta 2021/22
 • Šola v naravi
 1. 5. 2022
9. a Martin Pobežin
 • Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/2022
 • Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
 • Sodelovanje šola – starši
 • Predstavitev šolskega pravilnika za preprečevanje širjenja COVID-19
 • Predstavitev NPZ
 • Razno
14. 9. 2021
 • Poklicno usmerjanje (šolska psihologinja)
 • Priprava in prijave za vpis v srednje šole
 • Učno-vzgojna problematika
 • Razno
8. 12. 2021
 • Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in učno-vzgojna problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja
 • Razno
3. 2. 2022
Razred Nosilec Vsebina Datum

4. b + 5. b + 7. b

(dislocirana enota

Podčetrtek)

Natalija Skale
 • Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/2022
 • Izbira predstavnika staršev za Svet staršev
 • Predstavitev pravil ravnanja na VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID – 19
 • Razno (plavalni tečaj, šola v naravi, prehrana …)
15. 9. 2021
 • Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja
 • Šola v naravi (predstavitev in izbira)
 • Razno
2. 2. 2022
 • Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu
 • Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku šolskega leta
 • Evalvacija dela v šolskem letu 2021/2022
 • Šola v naravi (podrobne informacije)
 • Načrti za novo šolsko leto
 • Razno
25. 5. 2022
Razred Nosilec Vsebina Datum

OVI

II. a + III. a + IV. a stopnja

Jasmina Baroš Krumpak

 

 

 • Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/2022
 • Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
 • Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID – 19
 • Predstavitev protokola ravnanja v primeru neželenega vedenja na šoli
 • Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj
 • Razno (prehrana, šola v naravi,…)
16. 9. 2021
 • Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega  obdobja
 • Šola v naravi
 • Razno
3. 2. 2022
 • Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
 • Pregled nerealiziranih aktivnosti
 • Evalvacija učnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
 • Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
 • Šola v naravi
 • Razno
26. 5. 2022

OVI

IV. b + V. a + VI. a stopnja

 

Melita Radmanović
 • Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2021/2022
 • Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
 • Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID – 19
 • Predstavitev protokola ravnanja v primeru neželenega vedenja na šoli
 • Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj
 • Razno (prehrana, šola v naravi …)
16. 9. 2021
 • Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
 • Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega  obdobja
 • Šola v naravi
 • Razno
3. 2. 2022
 • Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
 • Pregled nerealiziranih aktivnosti
 • Evalvacija učnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
 • Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
 • Šola v naravi
 • Razno
26. 5. 2022
Svetovalna delavka Špela Rožman
·      Sodelovanje na roditeljskem sestanku: poklicno usmerjanje

14. 9. 2021

in

8. 12. 2021

(9. razred)

·      Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda