Glasbena terapija je strokovni pristop, v katerem ima osrednjo vlogo trosmerni proces med terapevtom, učenci in glasbo. Skozi glasbo, ki nudi varen komunikacijski prostor, se učenci srečujejo s svojim notranjim svetom, s čustvi, s fizičnimi občutji, s stiskami, jih ozaveščajo in lahko tudi preoblikujejo.

Gre za aktivni pristop, v katerem se učenci izražajo preko glasbe, na način, da igrajo na različna glasbila, pojejo in se gibajo ob podpori kvalificiranega glasbenega terapevta. Glasbena terapija je primerna za osebe s posebnimi potrebami, ki se srečujejo s stiskami in izzivi na različnih področjih v šoli in izven.

Področja, pri osebah s posebnimi potrebami, ki jih z glasbeno terapijo izboljšamo, so: zaznavno zavedanje svojega telesa preko zvoka in vibracije / verbalna in neverbalna komunikacija / socialne spretnosti: dialog, vzpostavljanje komunikacije v skupnosti, izražanje potreb, izzivalno vedenje / ustvarjalno mišljenje / motivacija / pozornost / koncentracija / spomin / samopodoba in samospoštovanje / ritmičen, harmonski in melodičen posluh / samozaupanje: občutek lastnega zadovoljstva in uspeha / dobro počutje.

Glasbeno terapijo izvaja Petra Gabršček, kvalificirana glasbena terapevtka IK