Plan kulturnih dni v šolskem letu 2021/2022

Razred Tema Datum
 2. a + 3. a
OBISK MESTNE KNJIŽNICE 6. 10. 2021
SLOVENSKA TRADICIJA 19. 11. 2021

PRIPRAVA PRIREDITVE

DRŽAVA PRAZNUJE

17. 3. 2022

24. 6. 2022

4. a + 5. a OBISK MESTNE KNJIŽNICE 6. 10. 2021
SLOVENSKA TRADICIJA 19. 11. 2021
PRIPRAVA PRIREDITVE 17. 3. 2022
6. a
NAŠA DEDIŠČINA 11. 10. 2021
SLOVENSKA TRADICIJA 19. 11. 2021
PRIPRAVA PRIREDITVE 17. 3. 2022
8. a+ 7. a

9. a

NAŠA DEDIŠČINA 11. 10. 2021

SLOVENSKA TRADICIJA (samo 7. razred)

FILM – SNEMANJE IN
MONTAŽA Z MOBILNIM
TELEFONOM

19. 11. 2021
PRIPRAVA PRIREDITVE 25. 3. 2021
4. b + 5. b + 7. b
dislocirana enota Podčetrtek
NAŠA DEDIŠČINA 11. 10. 2021
SLOVENSKA TRADICIJA 19. 11. 2021
PRIPRAVA PRIREDITVE 17. 3. 2022
OVI II., III., IV. a stopnja OBISK MESTNE KNJIŽNICE 6. 10. 2021
SLOVENSKA TRADICIJA 19. 11. 2021
PRIPRAVA PRIREDITVE 17. 3. 2022
OVI IV., V., VI. b

stopnja

NAŠA DEDIŠČINA 11. 10. 2021
SLOVENSKA TRADICIJA 19. 11. 2021
PRIPRAVA PRIREDITVE 17. 3. 2022

 

Plan naravoslovnih dni 2021/2022

Razred Tema Datum
 2. a + 3. a VARNA POT 1. 10. 2021
DAN ZEMLJE 22. 4. 2022
MOJA SLOVENIJA
(zaključna ekskurzija)
1. 6. 2022
4. a + 5. a VARNA POT 1. 10. 2021
DAN ZEMLJE 22. 4. 2022
MOJA SLOVENIJA
(zaključna ekskurzija)
1. 6. 2022
6. a VARNA POT 1. 10. 2021
DAN ZEMLJE 22. 4. 2022
MOJA SLOVENIJA
(zaključna ekskurzija)
1. 6. 2022

7. a + 8. a

9. a

VARNA POT 1. 10. 2021
DAN ZEMLJE (samo 7.a + 8. a) 22. 4. 2022
MOJA SLOVENIJA
(zaključna ekskurzija)
1. 6. 2022

4. b + 5. b + 7. b

dislocirana enota Podčetrtek

VARNA POT 1. 10. 2021
DAN ZEMLJE 22. 4. 2022
MOJA SLOVENIJA
(zaključna ekskurzija)
1. 6. 2022
OVI  II., III., IV. a stopnja VARNA POT 1. 10. 2021
DAN ZEMLJE 22. 4. 2022
MOJA SLOVENIJA
(zaključna ekskurzija)
1. 6. 2022
OVI IV., V., VI.  b stopnja VARNA POT 1. 10. 2021
DAN ZEMLJE 22. 4. 2022
MOJA SLOVENIJA
(zaključna ekskurzija)
1. 6. 2022

LETNI DELOVNI NAČRT ŠPORTNIH DNI

2. a, 3. a, OVI II., III. IV., V., VI. stopnja

Datum Vsebina Predvideni stroški
6. 9. 2021 1. POLIGONI
12. 10. 2021 2. POHOD /
19. 1. 2022 3. AKTIVNOSTI NA SNEGU,
IGRE Z ŽOGO
/
14. 4. 2022 4. ATLETIKA /
20. 5. 2022 5. AKTIVNOSTI Z ŽOGO /

4. a, 5. a, 6. a

Datum Vsebina Predvideni stroški
7. 9. 2021 1. POLIGONI
13. 10. 2021 2. POHOD /
20. 1. 2022 3. AKTIVNOSTI NA SNEGU,
IGRE Z ŽOGO
/
15. 4. 2022 4. ATLETIKA /
23. 5. 2022 5. AKTIVNOSTI Z ŽOGO /

4. b, 5. b,  7. b

Datum Vsebina Predvideni stroški
6. 9. 2021 1. POLIGONI
13. 10. 2021 2. POHOD /
19. 1. 2022 3. AKTIVNOSTI NA SNEGU,
IGRE Z ŽOGO
/
15. 4. 2022 4. ATLETIKA /
23. ali 24. 5.
2022
5. AKTIVNOSTI Z ŽOGO /

 7. a, 8. a, 9. a

Datum Vsebina Predvideni stroški
8. 9. 2021 1. POLIGONI
14. 10. 2021 2. POHOD /
21. 1. 2022 3. AKTIVNOSTI NA SNEGU,
IGRE Z ŽOGO
/
11. 4. 2022 4. ATLETIKA /
24. 5. 2022 5. AKTIVNOSTI Z ŽOGO /

 

 

Plan tehniških dni za šolsko leto 2021/2022

2. a, 3. a

Datum Tema Predvideni stroški
25. 11. 2021 NOVOLETNI OKRASKI  /
15. 3. 2022 DARILA ZA MAMICE /
12. 4. 2022 VELIKONOČNE DELAVNICE /

 

 4. a, 4. b,  5. a, 5. b, 6. a, 7. a, 7. b

Datum Tema Predvideni stroški
25. 11. 2021 NOVOLETNI OKRASKI /
15. 3. 2022 DARILA ZA MAMICE /
28. 3. 2022 S CVETA NA CVET ZA NAŠ
PLANET
/
12. 4. 2022 VELIKONOČNE DELAVNICE /

 

 8. a, 9. a

Datum Tema Predvideni stroški
16. 9. 2021

MATERIAL: GLINA (8. a)

MOS – OGLED SEJMA (9. a)

/
28. 9. 2021 ENO DAN SAJENJA DREVES –
ČEŠNJA
/
4. 10. 2021 IZDELAVA IN TEKMOVANJE Z AVTOMOBILČKI /
25. 11. 2021 NOVOLETNI OKRASKI /
22. 12. 2021 VREMENSKA POSTAJA /
23. 12. 2021 VREMENSKA POSTAJA /
15. 3. 2022 DARILA ZA MAMICE /
28. 3. 2022 S CVETA NA CVET ZA NAŠ
PLANET
/
30. 3. 2022 OGLED KMETIJE /
12. 4. 2022 VELIKONOČNE DELAVNICE /

OVI II. stopnja

Datum Tema Predvideni stroški
13. 9. 2021 OBISK FRIZERJA /
19. 11. 2020
NOVOLETNE DELAVNICE
/
15. 3. 2022 DARILA ZA MAMICE /
28. 3. 2022 S CVETA NA CVET ZA NAŠ
PLANET
/

OVI III. stopnja

Datum Tema Predvideni stroški
13. 9. 2021 OBISK FRIZERJA /
20. 10. 2021 PTIČJE HIŠICE IN VALILNICE /
25. 11. 2021 NOVOLETNE DELAVNICE /
10. 3. 2022 GLEDALIŠČE /
15. 3. 2022 DARILA ZA MAMICE /
28. 3. 2022 S CVETA NA CVET ZA NAŠ
PLANET
/
12. 4. 2022 VELIKONOČNE DELAVNICE /
6. 6. 2022 ZDRAVI NAPITKI /

 

OVI  IV.,V., VI. stopnja

Datum Tema Predvideni stroški
13. 9. 2021 OBISK FRIZERJA /
20. 10. 2021 PTIČJE HIŠICE IN VALILNICE /
25. 11. 2021 NOVOLETNE DELAVNICE /
15. 3. 2022 DARILA ZA MAMICE /
28. 3. 2022 S CVETA NA CVET ZA NAŠ
PLANET
/
12. 4. 2022 VELIKONOČNE DELAVNICE /