V DE si šolske ure večkrat popestrimo z obiskom bližnjega gozda. Gozdnih površin imamo tukaj res veliko in res lepe. Učenci so zunaj bolj fizično aktivni, preverjajo lastne zmožnosti, razvijajo sposobnost komunikacije ter sodelovanja. Učenci zelo radi hodijo v gozd. Včasih jim pustimo prosto igro, včasih pa so dejavnosti usmerjene. Hodimo skozi celo šol. leto, tudi med zimo… je pa res, da v letošnjem letu ni bilo pravega zimskega vzdušja, oz. ga je bilo zelo malo. Komaj že čakamo pomladne dni in z veseljem bomo obiskali gozd tudi v prihodnje.

Tjaša Nunčič