V sredo, 16. 2. 2022, in četrtek, 17. 2. 2022, sem v sklopu Šolskega parlamenta z učenci OVI 4, 5, 6 izvedla dve delavnici. Lotili smo se razmišljanj o njihovi prihodnosti. Ob razpravi so učenci predstavili pričakovanja, želje, izzive, pomisleke… Nato smo nadgrajevali njihova razmišljanja o prihodnosti, in sicer so opisovali, česa se v prihodnosti veselijo in česa se bojijo. Tako se predstavljali svoje želje in cilje, načine in korake za njihovo uresničitev, razmišljali o realnosti ciljev, vrednotili kakšne možnosti imajo za dosego določenih ciljev, usklajevali so pričakovanja in realne možnosti. Poleg tega pa so navajali, česa se bojijo, kaj so njihovi strahovi glede prihodnosti, kako bi se le tem izognili in jih preseči. Vrednotili so, na kaj lahko sami vplivajo in kaj ni v njihovi moči in je odvisno od zunanjih dejavnikov, na katere nimajo vpliva. Ob tem so ustvarili plakata z miselnim vzorcem in slikovnim gradivom.

Prav vsi učenci so se vključevali v pogovor, poslušali so drug drugega in dodajali svoje poglede, pri ustvarjanju plakat so sodelovali in si razdelili naloge. Za samo debato so bili zelo motivirani, prav vsak je po svojih zmožnostih aktivno sodeloval, upoštevali so načela vljudne in spoštljive komunikacije, med seboj so se podpirali, si pomagali, sodelovali. Vzdušje je bilo zelo prijetno in sproščeno.